Header Ads

Lịch tiêm chủng dịch vụ

Bảng ghi nhớ lịch tiêm chủng và lịch tiêm nhắc lại các loại vắc xin dịch vụ cho nhóm người từ sơ sinh đến 26 tuổi được tổng hợp, xây dựng dựa trên lịch tiêm chủng cho trẻ em Việt Nam của Unicef, bảng ghi nhớ lịch tiêm chủng CDC và dựa theo chỉ định của các loại vắc xin được cấp phép lưu hành tại Việt Nam


Theo Lịch tiêm chủng dịch vụ này thì các mốc thời gian là thời điểm bắt đầu tiêm được các loại vắc xin tương ứng. Nên tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch để đáp ứng miễn dịch được tốt nhất.

Nếu vì lý do nào đó mà trẻ em hoặc thanh thiếu niên không tiêm được đúng lịch hẹn đối với vắc xin có nhiều mũi tiêm thì nên tiêm càng sớm càng tốt. Các vắc xin hầu hết đều có khoảng cách tối thiểu mà không có khoảng cách tối đa do đó việc lỡ tiêm sau lịch hẹn vẫn tiêm tiếp theo lịch mà không phải tiêm lại từ đầu.

Một số vắc xin có giới hạn độ tuổi tiêm do đó nếu quá tuổi sẽ không tiêm được nữa.

Được tạo bởi Blogger.