Header Ads

Cách tính tuổi trong tiêm chủng bố mẹ nên biết

Trong lịch tiêm phòng các loại vắc xin trong chương trình chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ có ghi các thời điểm tiêm là trẻ sơ sinh, tháng tuổi hoặc năm tuổi vậy cách tính tuổi trong tiêm chủng nên hiểu như thế nào?


Tháng được quy định là tròn tháng

- Trẻ sơ sinh được tính từ khi trẻ sinh ra cho đến khi trẻ được 29 ngày tuổi.

- Trẻ một tháng tuổi được tính từ khi trẻ tròn 1 tháng cho đến khi trẻ được 1 tháng 29 ngày tuổi.

Tuổi được quy định tròn năm tuổi

- Trẻ dưới một tuổi được quy định từ sơ sinh đến 11 tháng 29 ngày tuổi.

- Trẻ một tuổi được tính từ 12 tháng đến 23 tháng 29 ngày tuổi.

- Trẻ dưới 5 tuổi được tính từ sơ sinh đến 59 tháng 29 ngày tuổi.

- Trẻ từ 5 - 9 tuổi được tính từ khi trẻ 60 tháng đến 9 năm 11 tháng 30 ngày (trước sinh nhật lần thứ 20)

- Trẻ từ 10 - 19 tuổi: Được tính từ khi trẻ 10 tuổi đến 19 năm 11 tháng 30 ngày
Được tạo bởi Blogger.