Header Ads

Hướng dẫn sử dụng sổ tiêm chủng điện tử tra cứu hồ sơ tiêm chủng

Từ ngày 01/06/2017 Bộ y tế chính thức triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Thông qua hệ thống này các nhà quản lý tế sẽ có được những thông tin thống kê từ đó đưa ra các quyết sách và kiểm soát quá trình tiêm chủng.

Đối với mỗi người dân khi đi tiêm chủng tại các phòng tiêm chủng dịch vụ hay hệ thống tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ được cấp một mã số tiêm chủng quốc gia, mã số này sẽ dùng để cập nhật lịch sử tiêm chủng và trong tương lai sẽ cập nhật thêm các thông tin khác về tình trạng sức khỏe

Những người đã có mã số tiêm chủng quốc gia có thể chủ động tra cứu hồ sơ tiêm chủng thông qua hệ thống sổ tiêm chủng điện tử.

Dưới đây là các bước thực hiện đăng ký sử dụng Sổ tiêm chủng điện tử 


Bước 1: Nhập số điện thoại của bạn để đăng ký sử dụng sổ tiêm chủng điện tửBước 2:  Nhập mã xác nhận được gửi tới số điện thoại bạn vừa đăng kýBước 3: Bấm hoàn tất và đăng nhập hệ thốngLưu ý: Chỉ những số điện thoại được sử dụng đăng ký mã số tiêm chủng quốc gia mới có thể sử dụng để tra cứu hồ sơ tiêm chủng online, và hồ sơ được cập nhật những vắc xin đã tiêm từ thời điểm đăng ký mã số tiêm chủng quốc gia, các mũi trước đó có thể chưa được cập nhật
Được tạo bởi Blogger.